قلم و پرداز

پس از ثبت سفارش، بعد از ۱۰ روز کاری محصول آماده میشود

و به علت نوسانات قیمت مس ، کلیه مبالغ به صورت علل الحساب هست

و پس از تکمیل محصول قیمت نهایی محاسبه و خدمت شما ارائه می شود.

مشاهده تمامی محصولات